Följ oss

Nyheter

Vad alla investerare måste veta om den mexikanska energireformen

Publicerad

den

Vad alla investerare måste veta om den mexikanska energireformen

Mexiko är ett land i förändring, inte minst sedan den sittande regeringen beslutat sig för att öppna upp landets oljeindustri för utländska investeringar, och därmed upphäver ett 75 år gammalt förbud för utländska investeringar i den mexikanska oljeindustrin. Detta har tagits emot väl, framförallt på grund av den genomgripande energireformen som pågår i Mexiko. Vad alla investerare måste veta om den mexikanska energireformen.

Vad du bör veta

Under september månad klubbades den lagstiftning om att genomföra reformerna i den mexikanska energisektorn. Den information som vi nu kommer att få se kommer att handla mer om företagens investeringar och affärsmöjligheter, och mindre om lagstiftningen. Det viktiga är emellertid att Mexiko nu har startat något som kommer att leda till att landets tillväxt främjas på lång sikt och att det leder till nya arbeten och att landet kommer att bli en betydande aktör att räkna med i framtiden. Nackdelen är att det för den genomsnittlige investeraren just nu finns begränsade möjligheter att dra ekonomiska fördelar av dessa reformer.

Den mexikanska aktiemarknaden i sin helhet bör gynnas av en relativ förstärkning av den mexikanska peson, speciellt om tillväxten tar fart. Det kommer också ses samhälleliga fördelar kommer i ett land som redan har börjat öka sin medelklass.

Ytterligare uppgraderingar av kreditvärderingarna är sannolikt att vänta, sänka riskpremier och minskade spreadar för mexikanska obligationer. Vissa har liknat Mexikos energireform vid Tysklands återförening när det gäller ekonomisk påverkan, timing, humankapital och infrastruktur. Investerare bör överväga hagelbössemetoden för att investera i Mexiko och bygga exponeringen i stort sett över alla mexikanska tillgångsklasser samtidigt som de söker en positiv dominoeffekt från den pågående energireformen.

Var uppmärksam på detta

För att kunna befinna sig före det drev med investerare som kommer att söka sig till den mexikanska aktiemarknaden krävs det kunskap och medvetenhet om hur marknaden utvecklas, och en förståelse över vilka aktörer som finns att ta hänsyn till. Nedan följer en kort översikt.

Aktörer

Energidepartementet Secretaría de Energía de México, SENER, som kommer att ha ansvaret för att välja fält och definiera kontrakt i anbudsprocessen. Sekretariatets webbplats har video och annat material som täcker de senaste och framtida insatserna i reformprocessen.

Finansdepartementet, SHCP  eller Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Finansdepartementet kommer att avgöra den finanspolitiska regimen med anknytning till anbudsförfarandena.

CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos. CNH är ett tekniskt organ som behandlar genomförandet av Mexikos politik kring kolväte. Detta organ kommer att övervaka och reglera prospekteringen och produktionen som kommer att inkludera att öppna anbudsprocessen och att tilldela kontrakten.

Det statliga oljebolaget som grundades 1938, och vars affärsmodell kommer att ändras avsevärt framöver.

Det statliga elbolaget CFE, vars marknadsdominans endast överträffas av Pemex.

Nyliga regulatoriska förändringar

CFE och Pemex är nu statliga produktionsföretag, med ett budgetmässigt oberoende samt ekonomiskt, administrativt och tekniskt oberoende. De båda företagen kan och får samarbeta med privata aktörer under en process som styrs av SENER.

CFE kan ingå avtal med privata företag när det gäller drift, distribution och överföring i nätet. Privata företag kommer att tillåtas att producera el för den egna förbrukningen.

SHCP kommer långsamt att ändra inriktning, i framtiden kommer SHCP att ta emot utdelningar från CFE och Pemex, istället för att som tidigare samla in skatter.

Expropriationen av privat mark upphör. Markägare får endera hyra eller tre procent av projektets vinst.

Den mexikanska regeringen kommer att ta över en procentandel av Pemex och CFE pensionsskulder.

CNH kommer att reglera och tilldela kontrakt genom auktioner där privata och statliga företag kan delta.

SENER kommer att avgöra de tekniska villkoren i de kontakt som skall auktioneras ut.

CNH kommer att få all geologisk och teknisk information som för närvarande innehas av Pemex.

Privata företag kommer att tillåtas att distribuera bensin genom franchisetagare från och med 2016 och importera bensin från 2017.

Möjligheter för utländska investerare

Utländska investerare kan delta i petroleumkommersialiseringen, och distributionen av de fynd och utvinningar som görs.

Utländska investerare kan äga upp till 49 procent av aktierna i de företag som arbetar med djuphavsprospektering av olja och naturgas.

Det är möjligt för utländska företag att bygga egna pipelines.

Runda 0

Detta är vad som har hänt fram till denna månad. Det statliga mexikanska oljebolaget, Pemex, har varit tvungna att redogöra för såväl de tekniska som de ekonomiska aspekterna i alla de projekt som bolaget vill behålla. Pemex har även lämnat över en lista till SENER över troliga partnerskap med privata företag. I utgångsläget har Pemex begärt 100 procent av de bevisade reserverna, 83 procent av de bevisade och sannolika reserverna samt 70 procent av de bevisade, sannolika och möjliga reserverna samt 31 procent av de prospekteringsbara resurserna.

SENER avslutade effektivt runda 0 genom att utfärda en resolution där Pemex förklarades få behålla vissa projekt där bolaget betraktas som en konkurrenskraftig aktör och en förteckning över de projekt där en privat partner skulle kunna förbättra produktionen eller vara effektivare.

Av de projekt som Pemex begärt har bolaget fått alla de reserver som begärts vilket är cirka 20,6 miljarder bevisade fat oljeekvivalenter (boe) och 22,1 miljarder fat oljeekvivalenter möjliga reserver. I Runda 0 avslöjandes att endast en liten del av de prospekteringsbara resurserna tilldelades Pemex. Knappast någon av dessa redan små prospektiva resurserna motsvarar djuphavs- eller skiffergasfälten. Den lägre ursprungliga fördelningen bör ses som en önskan om SENER att vara flexibel och fördela till i stort sett alla de privata företag som ansökt om undersökningstillstånd.

Runda 0.5

Detta är vad som kan antas ske under Q4 2014 och Q1 2015. Det är i denna runda som så kallade utfarmningar och joint ventures kommer att tillkännages. SENER kommer att auktionera ut de projekt där Pemex har begärt eller tilldelats en privat partner.

Denna runda är osannolikt att involvera någon meningsfull överföring av tillgångar då Pemex beviljades flesta reserverna begärde redan i Round 0. Projekt som kommer att farmas ut blir sannolikt djuphavsfyndigheter, tung råolja på grunda vatten och mogna fält. Det finns cirka 10 platser som passar dessa beskrivningar som har identifierats.

Runda 1.0

Denna runda kommer sannolikt att äga rum under det första halvåret 15 och kommer att tilldra sig mest uppmärksamhet. SENER, CNH och finansministeriet kommer att auktionera ut olje-och gasprojekt i en auktion där Pemex och privata företag kan konkurrera om buden.

Denna auktion omfattar, för närvarande, 109 prospekteringsblock och 60 produktionsblock om totalt 28 kvadratkilometer. Blocken omfattar både djuphavsfält, extra tung råolja och skifferfyndigheter. Den mexikanska staten bedömer att det årligen kommer att investeras cirka 13 miljarder USD i dessa fält fram till och med 2021. Pemex har investerat 23 miljarder USD per år i capex under de senaste åren.

Kom ihåg

Den mexikanska energireformen kommer att skapa att betydande antal nya arbeten, sänka kostnaderna för energi både i Mexiko och globalt, öka landets komparativa fördelar när det gäller den mexikanska tillverkningsindustrin, leda till utbyggnaden av ny infrastruktur och locka utländska investeringar till landet. Dessutom kan det leda till en ökad ekonomisk tillväxt som är så pass mycket som två procentenheter högre än de tidigare prognoserna. Det är med andra ord inte bara den mexikanska energisektorn som kommer att dra fördel av detta, utan hela den mexikanska ekonomin och samhället i stort.

Investerarna kommer att få det svårt att hitta renodlade instrument, till exempel börshandlade fonder, som fokuserar på den mexikanska energireformen. Istället bör alla olika tillgångsklasser övervägas för den som vill ha en ökad exponering mot Mexiko.

Den mexikanska börsen är inte billigt idag, men den har alltid handlas till en premie till övriga emerging markets, och priset bör inte avskräcka långsiktiga investerare från att bygga långsiktiga positioner. De mexikanska statspapperna bör kunna se fram mot en period av relativa prisförbättringar, genom en ökad spridning och ett antal potentiella uppgraderingar från olika rating företag. Detta gäller även företag som CFE och Pemex, det sistnämna företaget har i dag fått betyget A3 av Moodys och BBB + från både S & P och Fitch. Samtliga tre ratingföretag har angett att utsikterna är stabila för Pemex. I dag följer Pemex de krav och normer som SEC ställer på amerikanska företag, och de flesta av företagets dollarnominerade obligationer fyller kraven för ”investment grade” status hos de största indexen. Det betyder att vi kan komma att få se en bredare ägarbas av dessa obligationer i framtiden.

Även de privata företagen kan komma att se fram mot att spreadarna på deras obligationslån minskar i framtiden även om en stor del av den mexikanska obligationssektorn ännu inte sett några förbättringar. Det finns emellertid anledning att tro att detta kommer att ändras inom en mycket snar framtid. Detsamma gäller landets valuta, den mexikanska peson, MXN, som är en trolig mottagare av inflöden när utländska investerare söker sig till landets reformerade energisektor och lokala räntebärande instrument.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Fyra anledningar till att se positivt på Mexikos ekonomi - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Förvaltare ser hur fonder för guld och uran ökar sina förvaltade volymer

Publicerad

den

HANetf, den oberoende white-label-plattformen för ETFer och ETCer i Europa, tillkännager ökningar av tillgångar under förvaltning försona fonder för guld och uran, två av denna förvaltares flaggskeppsråvaruprodukter. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) har passerat milstolpen $60 miljoner AuM sedan lanseringen i maj 2022, medan det fysiska guldet ETC, det första i Europa som lanserades i samarbete med ett suveränt myntverk, The Royal Mint Responsibly Inköpt fysiskt guld ETC (Ticker RM8U), har överstigit 900 miljoner USD i förvaltat kapital.

HANetf, den oberoende white-label-plattformen för ETFer och ETCer i Europa, tillkännager ökningar av tillgångar under förvaltning försona fonder för guld och uran, två av denna förvaltares flaggskeppsråvaruprodukter. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) har passerat milstolpen $60 miljoner AuM sedan lanseringen i maj 2022, medan det fysiska guldet ETC, det första i Europa som lanserades i samarbete med ett suveränt myntverk, The Royal Mint Gold ETC (Ticker RM8U), har överstigit 900 miljoner USD i förvaltat kapital.

Uran, ny tjurmarknad?

Sprott Uranium Miners UCITS ETF, spårar North Shore Sprott Uranium Miners-index och utvecklades i samarbete med Sprott Asset Management, en global ledare inom uran- och råvaruinvesteringar, för att erbjuda investerare en investeringslösning som svar på energikrisen som utlöstes av konflikten i Europa.

Dessutom ökar Europeiska unionens beslut att klassificera kärnenergi som ”grön”, det vill säga ett giltigt bidrag i kapplöpningen mot netto-noll, underskottet i tillgången på uran, en grundläggande råvara för kärnenergi. Som ett resultat tror många experter att uran är på toppen av en ny tjurmarknad.

Guld, priser på topp i över sju månader

Investeringar i guld, den mest kända tillgången i säkra tillflyktsorter, upplever också höga inflöden och i början av 2023 nådde spotpriset på guld sin högsta nivå på mer än sju månader.

The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC, den första finansiella produkten listad i samarbete med The Royal Mint, , erbjuder investerare exponering för spotpriset på guld genom att fysiskt hålla guldtackor, som hålls i valv på The Royal Mint i Llantrisant, Cardiff.

En annan intressant aspekt av denna produkt är att guld ETC endast utfärdas efter tilldelning av unikt identifierbara fysiska guldtackor. Som bevis på detta gjordes den första fysiska inlösen av ETC i år med det amerikanska finansföretaget Wahed som löste in en guldtacka på ett troy ounce.

Produkten erbjuder också investerare möjligheten att få tillgång till en guldinvestering i linje med deras hållbarhetsvärden. Faktum är att ETC garanteras delvis av LBMA Good Delivery bars, gjorda av 100 procent återvunnet guld, som kommer från avfallet från produktionsprocessen. Denna ETC är också sharia-kompatibelt, det vill säga i linje med islamiska värderingar.

Hector McNeil, grundare och co-VD för HANetf, kommenterade: ”Det är fantastiskt att se den fortsatta tillväxten av två av våra mest spännande och innovativa produkter. Å ena sidan ETF för utvinning av uran, ett nyckelmaterial för kärnenergi, vilket i sin tur är grundläggande för energiförsörjning i denna fas av övergången till förnybara energikällor; å andra sidan guld, som även om det alltid har varit ett grundläggande inslag för många portföljer, fokuserar i dag allt fler investerare på instrument som i första hand svarar mot deras hållbarhetsvärden, en faktor som riskerar att utesluta guld. Så med The Royal Mint är vi fast beslutna att skapa ett ETC som backas upp av ansvarsfullt inköpt guld och delvis backas upp av 100 % återvunnet guld”.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla RM8U ETC

HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RM8U ETC) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

36B6 ETF ger exponering mot amerikanska aktier med höga ESG-poäng

Publicerad

den

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) har tillgångar på 323 miljoner GBP under förvaltning. 36B6 ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför 36B6?

  1. Få tillgång till amerikanska marknader genom företag med enastående miljö-, social- och styrningsbetyg (ESG) och minimala kontroverser.
  2. Sålar bort exponering för företag som är involverade i industrier som kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, civila skjutvapen, konventionella vapen, alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, kärnkraft och genetiskt modifierade organismer.
  3. Har förbättrat miljömässiga meriter med ytterligare skärmar på företag som är involverade i industrierna termiskt kol, oljesand, olja och gas, kraftproduktion och termiska kol/oljesandreserver.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av amerikanska ESG-kontrollerade företag (miljö, social och styrning).

Den 27 november 2019 ändrades riktmärket från MSCI USA SRI Index till MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Förändringen kommer att återspeglas i benchmarkdata.

Investeringsstrategi

MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels-index spårar amerikanska aktier som endast överväger företag med mycket höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa företagen ur ett ESG-perspektiv och undvika företag inkompatibel med värden screenar eller utsätts för fossila bränslen genom utvinnings- och produktionsaktiviteter, kraftgenereringsaktiviteter eller reserver ägande. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %.

Handla 36B6 ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR36B6
gettexEUR36B6
Euronext AmsterdamUSDSRIL

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology4.75US5949181045USD
TSLATESLA INCConsumer Discretionary4.47US88160R1014USD
HDHOME DEPOT INCConsumer Discretionary4.28US4370761029USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology4.20US67066G1040USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples3.86US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples3.45US7134481081USD
DISWALT DISNEYCommunication2.60US2546871060USD
ADBEADOBE INCInformation Technology2.60US00724F1012USD
TXNTEXAS INSTRUMENT INCInformation Technology2.11US8825081040USD
AMGNAMGEN INCHealth Care2.05US0311621009USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Tech Megatrends ETF & Industry 4.0 Innovations

Publicerad

den

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. ITEK följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

I det här avsnittet diskuterar CMC Markets HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF [T3KE], som Anthony förvaltar. T3KE följer Solactive Innovative Technologies Index, ett index över ledande företag som driver innovation inom sektorer från robotteknik till underhållning. Vi fördjupar oss i hur fonden fångar megatrenderna från den fjärde industriella revolutionen, utforskar fondens sammansättning, dess geografiska diversifiering och logiken bakom dess likaviktsstrategi och strategiska undvikande av överexponering mot FAANG-aktier.

Anthony går igenom de noggrant utvalda megatrenderna och deras underteman, och lyfter fram den explosiva potentialen hos AI inom teknik och dess inverkan på olika sektorer. Han betonar också tillväxtpotentialen för teman som genomik, att bli mer mainstream efter covid och onlinespel, en industri som nu har överträffat Hollywood i storlek och som i framtiden potentiellt skulle kunna konvergera med cloud computing och sociala medier, som nyligen affärer som Microsofts förvärv av Activision skulle kunna tyda på. Innan han grundade GinsGlobal 2000, arbetade Anthony som direktör på Barclays. Han kommer ursprungligen från Sydafrika och har en Bachelor of Business Science och CPA-certifikat från University of Cape Town.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära