Följ oss

SPDR S&P Biotech ETF (NYSEArca: XBI)

XBI syftar till att ge ett investeringsresultat som före avgifter och utgifter i allmänhet motsvarar det totala avkastningsresultatet för S&P Biotechnology Select Industry Index härrörande från biotekniksegmentet i ett amerikanskt sammansatt totalindex. För att försöka spåra resultatet för S&P Biotechnology Select Industry Index (”index”) använder fonden en urvalsstrategi. Det investerar i allmänhet i stort sett alla, men minst 80%, av dess totala tillgångar i de värdepapper som ingår i indexet. Indexet representerar segmentet bioteknik i S&P Total Market Index (”S&P TMI”).