Följ oss

EURDKK

Om du köper EUR/DKK, ibland benämnt som EURDKK, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan DKK.