Följ oss

USDHRK

Om du köper USD/HRK, ibland benämnt som USDHRK, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan HRK.