Följ oss

USDRUB

Om du köper USD/RUB, ibland benämnt som USDRUB, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan RUB.