Följ oss

USA Nasdaq-100

Nasdaq-100. Nasdaq stod ursprungligen för National Association of Securities Dealers Automated Quotations, men är numera att betrakta som ett eget substantiv vilket har gjort det mer acceptabelt att skriva det utan stora bokstäver: Nasdaq. Själva indexet brukar emellertid vanligtvis skrivas med versaler. Många teknikbolag som exempelvis Microsoft, Dell och Intel är noterade på Nasdaq som alltså främst är en börs för teknologiska företag.

Nasdaq är egentligen en elektronisk aktiebörs (dvs. utan handelsgolv där mäklarna handlar med varandra) med ungefär 5 000 marknadsnoterade bolag. Det främsta indexet är NASDAQ Composite som innefattar samtliga noterade bolag. NASDAQ Composite är det index som åsyftas när man talar om NASDAQ-index och publicerades med basvärde 100.

Det finns även andra index, exempelvis NASDAQ-100 som omfattar de hundra största bolagen. Finansbolag och investmentbolag är inte inräknade i detta index, de återfinns i stället i NASDAQ Financial-100.

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required