Följ oss

USDPLN

Om du köper USD/PLN, ibland benämnt som USDPLN, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan PLN.