Följ oss

Silver

Silverterminer går till leverans varje månad året om. Silver handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen SI och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.