Följ oss

GBPCAD

Om du köper GBP/CAD, ibland benämnt som GBPCAD, innebär helt enkelt att du köper basvalutan GBP, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan CAD.