Följ oss

USA Russell 2000

Russell 2000-indexet är ett börsindex för små företag med de minsta 2 000 aktierna i Russell 3000-indexet. Det startades av Frank Russell Company 1984. Indexet underhålls av FTSE Russell, ett dotterbolag till London Stock Exchange Group.

Russell 2000 är överlägset det vanligaste riktmärket för fonder som identifierar sig själva som ”small cap”, medan S&P 500-indexet främst används för stora kapitaliseringsaktier. Det är det mest noterade måttet på den totala utvecklingen för små och medelstora aktier.