Följ oss

USDSEK

Om du köper USD/SEK, ibland benämnt som USDSEK, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan SEK.