Följ oss

Vanguard Total Bond Market ETF (NYSEArca: BND)

BND försöker replikera investeringsresultatet av ett bred, marknadsvägda obligationsindex. Fonden använder en indexeringsinvesteringsinriktning som syftar till att följa utvecklingen för Barclays US Aggregate Float Adjusted Index.

Detta index representerar ett brett spektrum av, investment grade, räntebärande värdepapper i USA-inklusive statsobligationer och mortgage-backed och asset-backed securities som alla har löptider på mer än ett år. Alla fondens placeringar kommer att väljas ut genom provtagningsprocessen, och minst 80 % av denna ETFs tillgångar kommer att investeras i obligationer som innehas i indexet.