Följ oss

EURCZK

Om du köper EUR/CZK, ibland benämnt som EURCZK, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan CZK.