Följ oss

Van Eck Russia ETF (NYSEArca: RSX)

RSX, en börshandlad fond från Van Eck, har som mål att den skall replikera utvecklingen av den ryska aktiemarknaden i form av Van Eck® Russia index, så nära som möjligt innan kostnader och avgifter. Den här börshandlade fonden placerar åtminstone 80 procent av sina tillgångar i värdepapper som ingår i ETFens jämförelseindex.

Ett företag anses allmänt vara ett ryskt bolag om det har sitt huvudkontor i Ryssland eller genererar minst 50 procent av sina intäkter (eller, i vissa fall, har åtminstone 50% av sina tillgångar) i Ryssland.

Fonden placerar normalt åtminstone 80% av de totala tillgångarna i värdepapper som utgör fondens jämförelseindex . Ryssland index består av värdepapper i ryska bolag.