Följ oss

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEArca: VWO)

VWO har som mål att replikera resultatet av ett jämförelseindex som mäter avkastning av aktier utgivna av företag i tillväxtekonomier . Fonden använder en indexerings- och investeringsinriktning som syftar till att följa utvecklingen för FTSE Emerging Markets All Cap China En Inclusion Transition Index, ett interimsindex som gradvis kommer att öka exponeringen för small cap aktier och China A-Shares och proportionellt minska exponeringen för andra aktier baserat på deras viktning i indexet. Indexet är ett marknadsvärdesviktat index.