Följ oss

EURUSD

Om du köper EUR/USD, ibland benämnt som EURUSD, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan USD.