Följ oss

TRYJPY

Om du köper TRY/JPY, ibland benämnt som TRYJPY, innebär helt enkelt att du köper basvalutan TRY, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan JPY.