Följ oss

DKKNOK

Om du köper DKKNOK, ibland benämnt som DKKNOK, innebär helt enkelt att du köper basvalutan DKK, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan NOK.