Följ oss

iShares Cohen & Steers REIT ETF (BATS: ICF)

ICF syftar till att spåra investeringsresultaten för Cohen & Steers Realty Majors Index, som består av REIT. Fonden investerar i allmänhet minst 90% av sina tillgångar i värdepapper i det underliggande indexet och i depåbevis som representerar värdepapper i det underliggande indexet. Målet med det underliggande indexet är att representera relativt stora och likvida REIT som kan dra nytta av framtida konsolidering och värdepapperisering av den amerikanska fastighetsbranschen. Fonden är icke-diversifierad.