Följ oss

USDDKK

Om du köper USD/DKK, ibland benämnt som USDDKK, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan DKK.