Följ oss

USDNOK

Om du köper USD/NOK, ibland benämnt som USDNOK, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan NOK.