Följ oss

Italien FTSE MIB 40

FTSE MIB 40 hette fram till och med juni 2009 S&P/MIB, och är det börsindex som fungerar som riktmärke för Borsa Italiana, den italienska nationella börsen, vilket sin tur ersatte MIB-30 i september 2004. Indexet består av de 40 mest omsatta aktierna på börsen. Indexet administrerades av Standard & Poors från starten fram till juni 2009, då detta ansvar överfördes till FTSE Group, som ägs till 100% av Borsa Italianas tidigare moderbolag London Stock Exchange Group.