Följ oss

GBPDKK

Om du köper GBP/DKK, ibland benämnt som GBPDKK, innebär helt enkelt att du köper basvalutan GBP, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan DKK.