Följ oss

GBPSGD

Om du köper GBP/SGD, ibland benämnt som GBPSGD, innebär helt enkelt att du köper basvalutan GBP, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan SGD.

7