Följ oss

EURJPY

Om du köper EUR/JPY, ibland benämnt som EURJPY, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan JPY.