Följ oss

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NYSEArca: NUGT)

NUGT söker replikera det dagliga investeringsresultat, före avgifter och kostnader, på 200% av den dagliga utvecklingen av NYSE Arca Gold Miners Index. Fonden investerar minst 80% av sina nettotillgångar (plus upplåning för investeringsändamål) i finansiella instrument, såsom swapavtal, ETF:er som spårar index, värdepapper i indexet och andra finansiella instrument som ger daglig exponering mot index eller till ETF:er som spårar indexet. Indexet består av börsnoterade företag som verkar globalt på både utvecklade och tillväxtmarknader och är främst involverade i gruvdrift efter guld och gruvdrift efter silver. Det är icke-diversifierat.