Följ oss

ProShares Ultra Silver (NYSEArca: AGQ)

AGQ söker ge dagliga investeringsresultat, före avgifter och kostnader, som motsvarar två gånger (2x) den dagliga utvecklingen av Bloomberg Silver SubindexSM. ’

Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att, under normala marknadsförhållanden, investera i något av eller kombinationer av finansiella instrument (inklusive swapavtal, terminskontrakt och terminskontrakt) baserat på riktmärket. Typerna och mixen av finansiella instrument som fonden investerar i kan variera dagligen enligt sponsorens bedömning. Det kommer inte att investera direkt i någon råvara.