Följ oss

EURZAR

Om du köper EUR/ZAR, ibland benämnt som EURZAR, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan ZAR.