Följ oss

EURPLN

Om du köper EUR/PLN, ibland benämnt som EURPLN, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan PLN.