Följ oss

EURCAD

Om du köper EUR/CAD, ibland benämnt som EURCAD, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan CAD.