Följ oss

EURMXN

Om du köper EUR/MXN, ibland benämnt som EURMXN, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan MXN.