Följ oss

EURNOK

Om du köper EUR/NOK, ibland benämnt som EURNOK, innebär helt enkelt att du köper basvalutan AUD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan NOK.