Följ oss

EURHUF

Om du köper EUR/HUF, ibland benämnt som EURHUF, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan HUF.