Följ oss

Kina China A50

FTSE China A50-indexet är riktmärket för investerare att komma in på den kinesiska hemmamarknaden via A-aktier – värdepapper från företag som är registrerade i Kina och handlas av kinesiska och institutionella investerare under den kvalificerade utländska institutionella investeraren och Renminbi-kvalificerade utländska institutionella investerare (QFII & RQFII ) reglering. Det är ett realtidsindex som omfattar de största 50 A-aktiebolagen genom fullt börsvärde på de värdepapper som är noterade på börserna i Shanghai och Shenzhen.