Följ oss

GBPTHB

Om du köper GBP/THB, ibland benämnt som GBPTHB, innebär helt enkelt att du köper basvalutan GBP, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan THB.