Följ oss

USDHKD

Om du köper USD/HKD, ibland benämnt som USDHKD, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan HKD.