Följ oss

iShares Russell 1000 Growth (NYSEArca: IWF)

IWF följer utvecklingen av Russell 1000® Growth Index, ett index som följer utvecklingen av large cap och mid cap aktier inom olika tillväxtsektorer i USA. De företag som ingår i detta index har alla sin aktier noterade på den amerikanska aktiemarknaden.

Denna ETF investerar i allmänhet åtminstone 90 % av sina tillgångar i värdepapper som ingår i detunderliggande indexet och i depåbevis som representerar värdepapper som ingår i det underliggande indexet. Den börshandlade fonden kan investera resten av sina tillgångar i vissa terminer, optioner och swap avtal, likvida medel, liksom i värdepapper som inte ingår i det underliggande indexet, men som förvaltaren tror kommer att bidra till fonden replikerar det underliggande indexet.