Följ oss

Bensin

Terminskontrakt avseende bensin baseras på den enskilt största förädlade produkt som säljs på marknaden, bensin, en råvara som står för nästan hälften av oljeförbrukningen.

Själva handeln sker på NYMEX där råvaran handlas under akronymen RB och prissätts i dollar och cent.

Terminer på bensin går till leverans varje månad, året om. Denna energiråvara handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen RB och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per gallon.