Följ oss

EURSGD

Om du köper EUR/SGD, ibland benämnt som EURSGD, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan SGD.