Följ oss

USDZAR

Om du köper USD/ZAR, ibland benämnt som USDZAR, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan ZAR.