Följ oss

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (NYSEArca: JNUG)

JNUG söker replikera den dagliga investeringsresultat, före avgifter och kostnader, på 200% av den dagliga utvecklingen av MVIS Global Junior Gold Miners Index. Fonden investerar minst 80% av sina nettotillgångar (plus upplåning för investeringsändamål) i finansiella instrument, såsom swapavtal, ETF: er som spårar index, värdepapper i indexet och andra finansiella instrument som ger daglig exponering mot index eller till ETF: er som spårar indexet. Indexet inkluderar företag från marknader som är fritt investerbara för utländska investerare, inklusive ”tillväxtmarknader”, som den termen definieras av indexleverantören. Det är icke-diversifierat.