Följ oss

SPDR S&P Metals and Mining ETF (NYSEArca: XME)

XME syftar till att ge ett investeringsresultat som, före avgifter och kostnader, i stort motsvarar den totala avkastningen för ett index som härrör från metall- och gruv segmentet i ett sammansatt index. I sin strävan att följa utvecklingen för S&P Metals & Mining Select Industry Index utnyttjar denna börshandlade fonden en urvalsstrategi . Denna ETF investerar i allmänhet i huvudsak alla, men åtminstone 80 procent, av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i indexet. Detta är en av SPDRs så kallade ”sektor-ETFer.