Följ oss

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEArca: ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEArca: ERX) är en ETF med hävstång. Denna börshandlade fond har som mål att ge sina andelsägare tre gånger den dagliga utvecklingen, före avgifter och kostnader, hos det underliggande indexet Energy Select Sector Index.

Fonden skapar långa positioner genom att investera minst 80 % av sina tillgångar i värdepapper som utgör Energy Select Sector Index och/eller finansiella instrument som ger hävstångseffekt och hävstång exponering för index. Dessa finansiella instrument omfattar: terminskontrakt; optioner på värdepapper, index och terminer; swapavtal; terminskontrakt; korta positioner; omvända repor, börshandlade fonder, etcetera.