Följ oss

USDTRY

Om du köper USD/TRY, ibland benämnt som USDTRY, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan TRY.