Följ oss

Vanguard S&P 500 ETF (NYSEArca: VOO)

VOO syftar till att spåra resultatet av ett jämförelseindex som mäter investeringsavkastningen för aktier med stor kapitalisering. Fonden använder en strategi för indexeringsinvesteringar som är utformad för att spåra resultatet för Standard & Poor’s 500 Index, ett allmänt erkänt riktmärke för amerikanska aktiemarknadsresultat som domineras av aktierna i stora amerikanska företag. Rådgivaren försöker replikera målindexet genom att placera alla eller i huvudsak alla tillgångar i de aktier som utgör indexet och hålla varje aktie i ungefär samma proportion som dess vikt i indexet.