Följ oss

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (NYSEArca: JNK)

JNK är en ETF som syftar till att ge placerarna ett investeringsresultat som, före avgifter och kostnader, i stort motsvarar kursen och utvecklingen av Barclays High Yield Very Liquid Index. Fonden investerar i allmänhet i huvudsak alla, men åtminstone 80 procent, av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i indexet eller i värdepapper som rådgivare bestämmer har ekonomiska egenskaper som är väsentligen identiska med de ekonomiska egenskaperna hos de värdepapper som utgör indexet. Indexet är utformat för att mäta prestandan hos US dollar denominerade högavkastande företagsobligationer med en likviditet över genomsnittet. Fonden är icke-diversifierad.