Följ oss

EURSEK

Om du köper EUR/SEK, ibland benämnt som EURSEK, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan SEK.