Följ oss

iShares Russell 2000 Growth (NYSEArca: IWO)

IWO försöker replikera investeringsresultatet av Russell 2000 Growth Index, som mäter utvecklingen hos tillväxtorienterade small cap företag listade på den amerikanska aktiemarknaden. Denna ETF Fonden investerar i allmänhet åtminstone 90 procent av sina tillgångar i värdepapper som ingår i det underliggande indexet och i depåbevis som representerar värdepapper som ingår i det underliggande indexet.

ETFen kan investera resten av sina tillgångar i vissa terminer, optioner och swap avtal, likvida medel, liksom i värdepapper som inte ingår i det underliggande indexet, men som förvaltarna tror kommer att bidra till fonden spårar det underliggande indexet.