Följ oss

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (NYSEArca: TECL)

TECL söker leverera det dagliga investeringsresultat, före avgifter och kostnader, på 300% av den dagliga utvecklingen av Technology Select Sector Index. Fonden investerar minst 80% av nettotillgångarna (plus upplåning för investeringsändamål) i finansiella instrument, såsom swapavtal, och värdepapper i indexet, ETF:er som spårar indexet och andra finansiella instrument som ger daglig exponering mot index eller ETF:er som spårar indexet. Indexet inkluderar inhemska företag från tekniksektorn. Det är icke-diversifierat.