Följ oss

Olja

Pris på olja, både på WTI och Brent. Du kan se det aktuella priset på WTI- och Brent, samt hur det oljepriset har utvecklats över olika tidsperioder. Överst visas WTI-priset och under det Brent-priset.

WTI (West Texas Intermediate), även känd som Texas Light Sweet, är den typ av råolja som oftast används som riktmärke för prissättning av olja. WTI handlas i New York. Brent är den typ av råolja som är vanligast i Europa. Oljefutures går till leverans varje månad året om. Olja handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen CL (avser Light Sweet Crude Oil) och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per fat.